Gegevens van de "Stichting Vecht terug in het dorp Nederhorst den Berg "

Postadres: Overmeerseweg 69 1394 BE Nederhorst den Berg email: mail adres

Inschrijving Kamer van Koophandel 32125419 Rabobank Bankrekening nummer 13.60.99.793

Samenstelling bestuur

Alle bestuursleden zijn woonachtig in Nederhorst den Berg

Voorzitter Mr. Drs. A.A.A.Vendrig, Algemeen bestuurslid Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht

Secretaris , E.Breed

Penningmeester L.M.. Aron, plaatselijk ondernemer apotheek houdster

Overige bestuursleden

J.E.Jansen Voorzitter van de "Historische Kring Nederhorst den Berg"

A.W.C. Dijs Voorzitter "IJsclub Nederhorst den Berg" Lokaal ondernemer MKB

C,M.Brakenhoff Namens Watersportvereniging "de Spiegel"

D. van der Panne Lid van de ondernemersvereniging Wijdemeren , Lokaal ondernemer MKB in dorpscentrum,
vertegenwoordiger van plaatselijke winkeliers

P.G.A.Warnars Lid van de Hiswa, watersport ondernemer

W. van der Pol Inwoner

B.J.M. van der Linden, plaatselijk ondernemer i

Adviseur

Hugo van der Wedden bouwkundig ingenieur Delft, Hoofd afdeling bouw en architectuur gemeente 's Gravenhage