Links naar websites verbonden met de planontwikkeling.

Historische kring Nederhorst den Berg http://www.historischekring.nl/

Vechtplassencommissie http://www.vecht.nl/ , zoeken op Reevaart

Nieuwsbrief Vechtplassencommissie http://www.vecht.nl/custom/vv_nieuwsbrief/november2007.html zie Reevaart

Reactie Commisaris Koningin Noord Holland op woensdag geweest http://www.noord-holland.nl/thema/concern/politiek_en_bestuur/Commissaris_van_de_Koningin/actueel/2007/actueel_2007_08_13_19.asp?thema=home&ComponentID=113499&SourcePageID=61742

Hylkema consultants http://www.hylkemaconsultants.nl/

Venster op de Vecht toont u via "atlas" Vechtstreek een blik op oude landkaarten van dit gebied en Nederhorst den Berg. http://www.vensteropdevecht.nl/index2.htm