Reacties Impressies

 

Commisaris van Koningin 15 augustus 2007

Wat het dempen van water betreft is er in verscheidene dorpen en steden wel sprake van een herbezinning. Deze wordt mede gevoed door de noodzaak voldoende ruimte in stedelijk gebied te hebben voor opvang van water. Allerwegen dringt de klimaatverandering door. In Den Bosch worden ondergrondse kanalen weer ontdempt, in Zaanstad wil men een brede gracht terug, in Amsterdam was dat ook zo. Ook in Nederhorst den Berg ijvert een groep inwoners voor het ontdempen van de Reevaart. Deze is in 1969 gedempt vanwege het autoverkeer. Het zal naast andere gevolgen een economische impuls geven aan het dorp dat voorzieningen dreigt te verliezen. Heer Vendrig houdt een gloedvol betoog over de Reevaart in wording. Het lijkt me een plan dat zeer de moeite waard is serieus te onderzoeken. Ik wens de werkgroep veel succes.

Vechtplassencommissie

Al een aantal jaren leeft in Nederhorst ten Berg het idee om de Reevaart weer open te maken. Deze oude afsnijding van een bocht van de Vecht liep vroeger door het dorp, maar is in de zestiger jaren gedempt. De VPC heeft hierover een gesprek gehad met de heer Ton Vendrig. De VPC staat positief tegenover het idee om de vaart in ere te herstellen. Zij wil hier graag aan meewerken. Het project is niet eenvoudig, er zullen verschillende kunstwerken nodig zijn om het te realiseren. Een haalbaarheidstudie zal antwoord moeten geven op de vraag of en hoe het project realiseerbaar is.